O Fundacji

Fundacja Rozwoju WUM

Przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym działa Fundacja Rozwoju WUM, która od 2017 roku z powodzeniem wspiera rozwój polskiej medycyny, pomaga chorym dzieciom oraz prowadzi edukację zdrowotną. 16 marca 2019 r. odbędzie się Pierwszy Charytatywny Bal Fundacji.

„Społeczność naszej Uczelni każdego dnia pomaga tysiącom pacjentów, przekazuje wiedzę studentom oraz prowadzi badania naukowe. Postanowiliśmy pójść krok dalej i tak narodził się pomysł powołania Fundacji, która nie tylko daje szansę kształcenia się studentom
i doktorantom w najlepszych medycznych zespołach świata poprzez wyjazdowe stypendia naukowe, ale również prowadzi projekty związane z ochroną zdrowia” – mówi rektor prof. Mirosław Wielgoś.

„Dzięki pomocy finansowej naszej Fundacji niepełnosprawne dzieci są rehabilitowane według koncepcji Hallwick przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym WUM. Wspieramy również Uniwersytecką Poradnię Psychologiczną pomagającą studentom naszej Uczelni, a także współfinansujemy wyjazdy wolontariuszy – studentów medycyny do Afryki, gdzie niosą pomoc potrzebującym. Zbudowani sukcesami dotychczasowych projektów, planujemy ich kontynuację i rozwój w kolejnych latach.
W planach Fundacji jest m.in. wsparcie infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej, m.in. Centrum Symulacji Medycznych” – mówi Prezes Zarządu Fundacji Małgorzata Kozłowska.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą również prof. Małgorzata Olszewska z Katedry i Kliniki Dermatologicznej oraz prof. Jacek Szaflik - kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki.    

W 2019 r. Fundacja jako organizacja pozarządowa będzie ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego (OPP).          

16 marca 2019 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się Pierwszy Charytatywny Bal Fundacji, który będzie znakomitą okazją do zbudowania  pozytywnych relacji pomiędzy społecznością WUM, absolwentami Uczelni oraz przyjaciółmi Uniwersytetu i jego Fundacji. Wszystkie środki finansowe i materialne pozyskane podczas Balu zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.

Więcej informacji: www.fundacjarozwojuwum.pl